Cum sA? petreci o zi A�n Praga

11

DacA? aveA?i la dispoziA?ie numai o zi pentru minunata capitalA? a Cehiei, vA? ajutA?m, prin intermediul acestui eGhid, sA? alegeA?i locurile pe care le veA?i explora A�n scurta voastrA? vizitA?.

OraE�ul este situat pe rA?ul Vltava, A�n Boemia CentralA? E�i are aproape 1,67 milioane de locuitori.A�MulA?i turiAYti care au vizitat Praga A�l considerA? unul dintre cele mai frumoase oraAYe din lume.

IatA? cA?teva sfaturi:

1. ConcentraA?i-vA? pe HradA?any AYi pe MalA? Strana, terminA?ndu-vA? plimbarea A�n OraAYul Vechi.

2. CA?nd ajungeA?i A�n Complexul Castelului Praga, vizitaA?i Catedrala goticA? Sf. Vit (foto jos) AYi Bazilica Sf. Gheorghe, AYi treceA?i pe la cA?suA?ele pitoreAYti din ZlatA? uliA?ka (StrA?duA?a de aur).

3. CoborA?A?i A�A�n MalA? Strana, unde veA?i descoperi vechile case burgheze AYi cupola de aramA? a bisericii baroce Sf. Nicolae.

4. Traversarea Podului Carol vA? poate lua exact cA?t timp vA? face plA?cere; dacA? sunteA?i amator de tarabe cu suveniruri, interpreA?i, artiAYti, muzicieni, sau doar de panorame frumoase asupra oraAYului, vA? va plA?cea sA? zA?boviA?i puA?in.

5. DacA? vreA?i sA? simA?iA?i AYi mai mult atmosfera romanticA? a oraAYului, vA? puteA?i A�mbarca pentru Croaziera veneA?ianA?. AZn timpul acestei scurte croaziere cu barca (aproximativ 40 de minute) veA?i avea AYansa sA? admiraA?i nestematele arhitecturii pragheze de pe rA?ul Vltava. Cheiul de pornire se aflA? chiar sub podul Carol, accesibil A�din A?ertovka, insula Kampa. Ajuns de partea cealaltA? a podului, mergeA?i de-a lungul rA?ului AYi poposiA?i la faimoasa CafA� Slavia, pe cheiul Smetanovo, unde puteA?i bea o cafea A�n timp ce vA? bucuraA?i de priveliAYtea de peste rA?u AYi de pA?nA? la castel din partea cealaltA?.

6. ContinuaA?i plimbarea A�n PiaA?a OraAYului Vechi pentru a vedea Ceasul astronomic AYi spectacolul a�zdefilA?rii Apostolilora�? cA?nd bate ora. De acolo continuaA?i-vA? periplul spre strada CeletnA? unde veA?i putea vedea destul de multe case cu relevanA?A? arhitecturalA? AYi istoricA?, cum ar fi Trei regi, Leul alb, Soarele negru AYi Madona neagrA?. Cea mai interesantA?, care meritA? vizitatA?, este Casa Madonei negre (foto jos), care dateazA? din 1912 AYi gA?zduieAYte o ramurA? a Muzeului Ceh de Arte Frumoase cu o expoziA?ie permanentA? de cubism ceh. Strada CeletnA? duce la Turnul de pulbere. LA?ngA? turn se gA?seAYte Casa municipalA?. Aceasta este cea mai importantA? clA?dire Art Nouveau din Praga, construitA? A�ntre 1906 AYi 1912. Acesta este un loc important de vizitat pentru turiAYtii atraAYi de ornamentele aurite, vitraliile, sculpturile AYi obiAYnuitele concerte AYi expoziA?ii Art Nouveau.

Nu uitaA?i cA? cele mai frumoase ore A�ntr-un oraAY strA?in vor fi mereu cele petrecute pe stradA?, unde faceA?i cunoAYtinA?A? cu adevA?rata atmosferA? a unui loc, cu oamenii AYi cu aerul sA?u.

 

Recommend to a friend